Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Ogólny rozkład materiału - kwiecień

                                         OGÓLNY ROZKŁAD MATERIAŁU

                                                                    1.Chciałbym być sportowcem.

                                                                    2.Cuda i dziwy.

                                                                    3.Mali strażnicy przyrody.

                                                                    4.Jestem Polakiem i Europejczykiem.

 

                                                                             JĘZYK ANGIELSKI:

                                                                                 Farm animals

WYBRANE FORMY AKTYWNOŚCI: 

 • Poznawanie wybranych  dyscyplin sportowych.
 • Poznawanie  sportów  zimowych  i letnich.
 • Rozwijanie  spostrzegawczości i odwagi.
 • Poznawanie umiejętności koncentracji i uwagi.
 • Uświadamianie o  korzyściach  płynących z uprawiania sportu.
 • Uświadamianie  dzieci dbania  o zdrowie poprzez uprawianie różnego rodzaju sportów.
 • Zapoznanie z literą: j, f, h, ż – małą, wielką , drukowaną oraz pisaną
 • Poznanie modelu kuli ziemskiej - globusa.
 • Poznawanie zawodów związanych z kosmosem - kosmonauty, astronoma.
 • Poznanie ciekawostek, opowiadań i legend na temat Satelity Ziemi - Księżyca.
 • Poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt
 • Poznanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne
 • Szukamy rady na złe odpady”- uświadamianie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania
 • Zapoznawanie z herbem, ważniejszymi miejscami, zabytkami charakterystycznymi dla mojej miejscowości- przybliżenie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Brzegu
 • Rozwijanie poczucia estetyki z tworzenia działania plastycznego.

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.