Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Ogólny rozkład materiału - MAJ

Ogólny rozkład materiału-Maj

 

 Książka mój przyjaciel

Łąka wiosną

Znamy różne zawody

Moi rodzice

 Język angielski:

 

Fun and games

Family 

 

Wybrane formy aktywności dzieci:

Poznanie wartości ,,mądrość,, i rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi.

Poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w wyglądzie.

Rozwijanie percepcji słuchowej.

Poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki, nabywanie wiadomości dotyczącej książek.

Rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu.

Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej.

Rozwijanie umiejętności liczenia.

Zapoznanie z różnymi zawodami: fryzjer, ekspedientka, piekarz, strażak.

Poznanie pracy ekspedientki.

Rozwijanie sprawności fizycznej.

Umiejętność nazwania członków najbliższej rodziny.

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.