Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

WYBRANE FORMY AKTYWNOŚCI - listopad

WYBRANE FORMY AKTYWNOŚCI: 

 • Kształtowanie wiedzy o patriotyzmie na podstawie opowiadania „Wojtek Bocian i walka o pokój”
 • Rozmowa o herbie Warszawy na podstawie wiersza „O warszawskiej Syrence”
 • Zdobywanie wiadomości o fladze i godle „Symbole narodowe” .
 • Zapoznanie z hymnem Polski „Mazurek Dąbrowskiego” .
 • „Dwa kolory” – zabawa ruchowa utrwalająca barwy narodowe.
 • Utrwalanie przeliczania w dostępnym zakresie – „Ile to jest?”
 • Zabawa słowna z wykorzystaniem imion, budowanie pozytywnych relacji „Jak masz na imię, misiu?”
 • Nauka piosenki „Deszczyk” , „Chrapu chrap w mroźną zimę”
 • Kształtowanie poprawnej wymowy, nauka słów na pamięć wierszyk „Misiowa rymowanka”
 • Poszerzanie wiedzy ogólnej, nauka czekania na swoją kolej podczas rozmowy „W książkach o misiach”
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej. „Telefon do eksperta od zwierząt”
 • Określanie cech przedmiotu, doskonalenie umiejętności poszukiwania wiadomości
 • „Co kto lubi robić?” – kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć.
 • Rozumienie pojęć najpierw, potem
 • Rozwój myślenia logicznego
 • Kształtowanie wiedzy o zimie, budowanie wypowiedzi, odczytywanie symboli.
 • „Co robią wróbelki?” – obserwacje przyrodnicze
 • Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej
 • Umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;
 • Rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.
 • Kształtowanie zdolności opowiadania bajek;
 • Zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
 • Wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 • Zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;

Ogólny rozkład materiału - listopad

 

Ogólny rozkład materiału - listopad

 1. Mój dom – Polska
 1. Pada i pada
 2. Moje hobby
 1. Ulubione zajęcia

    Języka angielski:

 

           Rodzina

 

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.