Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Ogólny rozkład materiału - kwiecień

 

Święta, świeta

 

Wiosna w gospodarstwie wiejskim

 

Dbamy o przyrodę - Dzień Ziemi

 

Jestem Polakiem 

 

JĘZYK ANGIELSKI:

 Farm animals

 

 

Wybrane formy aktywności dzieci:

 

Poznanie tradycji związanych ze świętami

- Propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia

- Poznawanie ciekawostek na temat zwierząt żyjących w wiejskim gospodarstwie

- Poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt

- Poznawanie ciekawostek na temat naszej planety Ziemi

- Rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie

- Rozwijanie poczucia rytmu

- Uświadamianie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania

- Poznanie sposobów dbania o środowisko

- Uświadamianie konieczności dbania o środowisko naturalne

- Zapoznawanie z herbem, ważniejszymi miejscami, zabytkami charakterystycznymi dla miejscowości- przybliżenie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Brzegu

- Zapoznanie z symbolami narodowymi

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.