Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Tematyka kompleksowa - marzec

 

1. Chciałbym być muzykiem

2. Chciałbym być aktorem

3. Nadchodzi wiosna

4. Wiosna tuż-tuż

 

 

Wybrane formy aktywności dzieci:

 • dostrzeganie zmian w przyrodzie i rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji;
 • poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;
 • kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych;
 • określenie liczby w zbiorze;
 • przyporządkowanie jeden do jednego;
 • ćwiczenia grafomotoryczne;
 • wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana);
 • naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody;
 • poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin);
 • stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole;
 • poznanie cyklu rozwojowego motyla; kształtowanie pojęcia wysoko – nisko; góra – dół;
 • zabawy z piosenką, nauka piosenek związanych z nadchodzącą wiosną;
 • rozumienie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas;
 • nabywanie umiejętności korzystania z różnorodnych narzędzi;
 • ćwiczenia dużych grup mięśniowych;
 • zabawy ruchowe rozwijające reagowanie na sygnał;
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej;
 • utrwalenie nazw instrumentów perkusyjnych
 • ćwiczenia paratu mowy – Bum ta ra ra .
 • wypowiadanie się na temat utworu  wiersza  Najlepszy instrument.
 • słuchanie  muzyki poważnej
 • nauka piosenki Orkiestra – indywidulanie i grupowo.
 • słuchanie opowiadania Stanisława Karaszewskiego Bardzo ważna rola.
 • zabawy w kąciku teatralnym.
 • poznanie wiersza Doroty Gellner Śmieszny zamek.
 • zabawy przy piosence Wiosna
 • zabawy w teatr – inspirowane znanymi bajkami
 • ćwiczenia matematyczne 

Język angielski:

 

1. Farm animals

2. Spring

 

Wybrane formy aktywności dzieci:

 

 • poznanie słownictwa dotyczącego wiejskich zwierząt;
 • słuchanie i naśladowanie gestami piosenki „Let’s Go To The Farm”;
 • zabawy w oparciu o piosenkę "Old McDonald had a farm";
 • zabawa „Find the pairs”, „What’s missing?”, „Kalambury”, zagadki obrazkowe;
 • układanie puzzli przedstawiających wprowadzone słownictwo;
 • zabawa językowa „Point the…”;
 • gra „Bingo”;
 • zabawa dydaktyczna „Magic eye”, „Warm and cold”;
 • poznanie słownictwa związanego z tematyką wiosenną;
 • zabawy przy piosence „Walk around the circle”'
 • zabawa sensoryczna „Mystery box”;
 • utrwalenie nazw kolorów na podstawie piosenki „Rainbow song”;
 • zabawy w kole z wykorzystaniem kart obrazkowych.

 

 

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.