Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Rozkład dnia

Godzina
Aktywność
630 – 830
Schodzenie się dzieci.
Gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę – indywidualne i grupowe.
Działania wspierające indywidualny rozwój dziecka.
830 – 855
Ćwiczenia poranne, ćwiczenia oddechowe, zabawy integrujące.
Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
900– 920
Śniadanie.
920 – 935
Zabiegi higieniczne po śniadaniu (wyrabianie nawyku mycia rąk i samodzielnego korzystania z urządzeń sanitarnych).
935 – 1115

Zajęcia programowe uwzględniające różnorodne formy aktywności dzieci.
Rozwiązywanie zadań  w obszarach treściowych określonych tematami kompleksowymi wynikających z podstawy programowej i rocznego planu pracy placówki.
Zabawy spontaniczne dzieci z wykorzystaniem kącików zainteresowań.
Zajęcia dodatkowe.
Drugie śniadanie.
Ruch na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki.

1115  –  1130
Przygotowanie do obiadu – doskonalenie czynności samoobsługowych.
1130 – 1150
Pierwsze danie obiadowe – zupa .
1150 – 1200
Zabiegi higieniczne.
1200 – 1330

Odpoczynek. Zajęcia organizowane w sali lub na powietrzu wg zaleceń programowych. Dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dziecka.
Zabawy relaksacyjne. Spacery i wycieczki.

1330 –   1400
Drugie danie obiadowe. Czynności higieniczno – samoobsługowe.
1400 – 1630

Gry i zabawy wg zainteresowań dzieci w sali
Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w pomieszczeniach przedszkolnych i zgodnego współżycia w grupie. Ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości i umiejętności. Praca indywidualna z dziećmi.
Udział dzieci w prostych pracach porządkowych po skończonej zabawie. Odbieranie dzieci.

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.