Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Szanowni  Rodzice,

 

     Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Brzegu informuje, że z dniem 10 lutego 2021r.  Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu obejmuje nadzorem epidemiologicznym  dzieci z grupy  IV z powodu kontaktu  wychowanków z osobą o dodatnim wyniku badania w kierunku SARS- COV- 2. Nadzór obowiązuje od 10 -15.02 2021 r. Dzieci z tej grupy w tym czasie będą objęte nauczaniem zdalnym. Pozostałe grupy funkcjonują w trybie stacjonarnym. Sytuacja nie ma wpływu na funkcjonowanie pozostałych grup. Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grupy i dyrektorem.

 

Przedszkole funkcjonuje cały czas w podwyższonym reżimie sanitarnym, na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia,  pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. 

     

Bardzo prosimy Rodziców o zachowanie spokoju oraz zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.

      

Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Z poważaniem

Elżbieta Prorok-Zdyb

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.