Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Rozkład materiału - GRUDZIEŃ

Ogólny rozkład materiału- Grudzień

1.Tu rosły paprocie.

2.Nadchodzi zima.

3.Święta,świeta.

4.Święta, święta.

Język angielski:

Winter

Christmas time

Wybrane formy aktywności dzieci

•        Ćwiczenia poranne – zestaw 13.

•        Zabawy orientacyjno-porządkowe: Zamieniamy się w dinozaury, Małe dinozaury i duże dinozaury, Puste wagoniki i pełne wagoniki.

•        Zabawa ruchowo-naśladowcza Spacer dinozaurów.

•        Ilustracja ruchowa piosenki W kopalni

•        Zabawy na  świeżym powietrzu.

•        Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej O czym szeptały iskierki.

•        Małe figury, duże figury – ćwiczenia klasyfikacyjne.

•        Groźne dinozaury

•        Park jurajski – malowanie na podkładzie z kaszy manny

•        Zabawy z wykorzystaniem wiersza Marii Terlikowskiej Węglowa rodzinka.

•        Zabawa orientacyjno-porządkowa Puste wagoniki i pełne wagoniki.

•        Ćwiczenia poranne – zestaw 14.

•        Zabawy orientacyjno-porządkowe: Buch w śnieżny puch, Zabawy śnieżkami.

•        Zabawa ruchowa z elementem siłowym Na saneczkach.

•        Zabawa wyrabiająca reakcję na ustalone sygnały – Prawda czy fałsz?

•        Zabawa Rób to co ja.

•        Zabawa ruchowa Rzeźby na śniegu.

•        Oglądanie obrazków przedstawiających pory roku.

•        Rozwiązywanie zagadek  o zimie. Rysowanie rozwiązań na małych kartkach.

•        Słuchanie wiersza. Oglądanie wyrazu zima. Liczenie, ile razy on występuje w tekście. 

•        Segregowanie ubrań na letnie i zimowe

•        Zabawa słuchowa Mróz – perkusista.

•        Wykonywanie papierowego bałwanka; zabawa bałwankami.

•        Zabawa Rób to co ja.

•        Zabawy konstrukcyjne Zamek pani Zimy.

•        Ćwiczenia prawidłowej artykulacji głosek: sz, cz, ż oraz kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

•        Oglądanie w małych zespołach książek opowiadających o świętach.

•        Oglądanie gałązek różnych drzew iglastych, np.: sosny, świerka, jodły, jałowca.

•        Oglądanie zdjęcia. Określanie, kto stoi obok choinki. Określanie, co znajduje się pod choinką. Naklejanie zdjęć prezentów na dole karty.

•        Nauka wiersza Barbary Lewandowskiej Zanim przyjdzie Gwiazdka.

•        Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami oddechowymi – Fruwając gwiazdki.

•        Nauka piosenki Grająca choinka.

ANDRZEJKI W GRUPIE 3

26 listopada upłynął nam pod znakiem andrzejkowych wróżb. "Andrzejki" to stary ludowy zwyczaj, który przetrwał do dzisiaj. Dawniej wróżby miały dać odpowiedź na pytanie, co nas czeka w przyszłości natomiast obecnie "Andrzejki" są wspaniałą okazją do wspólnej zabawy, dlatego w naszej Grupie nie mogło zabraknąć takiego dnia. W udekorowanej sali Dzieci w obecności Wróżek rzucały magiczną kostką, kręciły zaczarowaną butelką, szukały imienia przyszłej sympatii. Sprawdzaliśmy również kim zostaniemy jak dorośniemy, były też wychodzące buty oraz dyskoteka przy znanych i lubianych piosenkach. Mieliśmy również poczęstunek podczas, którego nabieraliśmy sił do dalszej zabawy.
 

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.