Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Ogólny rozkład materiału - LUTY

OGÓLNY ROZKŁAD MATERIAŁU

- luty - 

 

1.Zwierzęta są głodne.

2.Jestem samodzielny w kuchni.

3.Znamy te baśnie.

4.Chciałbym być matematykiem.

 

 

 Język angielski:

 

Winter clothes and accessories

 

 

Wybrane formy aktywności:

  • Oglądanie książek, albumów poświęconych ptakom spotykanym w Polsce.
  • Słuchanie opowiadania Marii Kownackiej Śpiewająca choinka.
  • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki.
  • Słuchanie nazw ptaków przedstawionych na zdjęciach. Powtarzanie nazw za Nauczyciel. Dzielenie ich na sylaby.
  • Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
  • Zabawy matematyczne Znamy polskie ptaki.
  • Zabawa ruchowa Znam ptaki.
  • Zabawa orientacyjno-porządkowa Ptaszki – do gniazd!
  • Zabawa muzyczno-ruchowa Ptaszki zimą.
  • Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Przy leśnych paśnikach.
  • Słuchanie krótkiego opowiadania o Tomku. Określanie, o ilu dniach
   z życia chłopca opowiadał Nauczyciel.
  • Wyjaśnianie pojęć: przeszłość, przyszłość.
  • Słuchanie wiersza Pawła Beręsewicza Zimowe dni.
  • Zabawa rytmiczno-ruchowa Cały tydzień.
  • Mój tydzień – wykonywanie własnej książeczki o wydarzeniach minionego tygodnia.
  • Utrwalanie nazw dni tygodnia i kolejności, w jakiej występują, z wykorzystaniem wiersza Agnieszki Galicy Tydzień ma siedem dni.
  • Gimnastyka buzi i języka – ćwiczenia artykulacyjne.
  • Poznawanie pór dnia i związanych z nimi posiłków na podstawie wiersza Doroty Gellner Podwieczorek w kolorowy wzorek.
  • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 10.
  • Zabawy przy piosence Pychotka-smakotka.
  • Wykonywanie pracy plastycznej Smaczne danie.
  • Historyjka obrazkowa Jak powstaje książka.
  • Wykonywanie zakładek do książek.
  • Zabawy przy piosence Baśniowe postacie.
  • Zabawy matematyczne Zegary
  • Słuchanie baśni Kot w butach (w opracowaniu Hanny Januszewskiej).
  • Ćwiczenia słuchowe Wokół baśni.
  • Zabawy i ćwiczenia pod hasłem Ważymy nasze zakupy.
  • Mierzenie długości dywanu w sali.
  • Mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary.
  • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 12.

Język angielski:

Winter clothes and accessories

Wybrane formy aktywności dzieci:

 • Zabawy przy piosence „Hello, hello how are today”.

 • Poznanie słownictwa związanego z zimową garderobą.

 • Zabawy przy piosence „What color are you wearing?”.

 • Zabawa dydaktyczna „What’s missing?”, „Magic eye”.

 • Gra edukacyjna „Memory”.

 • Gra „Bingo”

 • Zabawa ruchowo-naśladowcza „Simon says”.

 • Odgadywanie przedmiotów po fragmencie obrazka.

 • Zabawy przy piosence „Let’s get dressed song”.

 • Zabawa w rozpoznawanie wylosowanych przedmiotów.

 • Ozdabianie szalika według własnego pomysłu.

 • Kolorowanie według podanego kodu.

 • Nauka rymowanki "It's snowing, it's cold".
 • Zabawa „Warm and cold”.

 • Gry i zabawy ruchowe utrwalające poznany materiał.

 • Zabawy ruchowo-naśladowcze na tle poznanych piosenek.

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.