Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Tematyka kompleksowa CZERWIEC

  1. Święto dzieci
  2. Egzotyczne kraje
  3. Obserwacje przyrody - na tropie lata
  4. Wesołe wakacje

 

Rozkład materiału- wybrane zagadnienia:

 

Powtórzenie i utrwalenie informacji o prawach i obowiązkach dzieci,

Zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny w oparciu o wiersz Kiedy przydarzy się kłótnia Małgorzaty Strzałkowskiej

Budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań w oparciu o opowiadanie Czy można kogoś zmuszać do przyjaźni? Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel „Żelka”

Zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań gimnastycznych i ruchowych

Ćwiczenie małej motoryki podczas zabaw graficznych, manipulacyjnych i plastycznych

Wspieranie w budowaniu postawy opartej na szacunku i otwartości wobec osób z innych kręgów kulturowych

Poznanie charakterystycznych elementów wybranych krajów podczas zajęć i zabaw

Rozwijanie ciekawości poznawczej oraz uwrażliwianie na piękno i różnorodność naszej planety

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia – zabawa matematyczna Księgarnia obieżyświata Zapoznanie z różnymi środkami transportu i rodzajami traktów komunikacyjnych, którymi się poruszają,
Stwarzanie okazji do nabywania umiejętności dokonywania zakupów i poznawania wartości nabywczej pieniądza – zabawa matematyczna Wesoły pucybut
Kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczn
Afrykańskie rytmy – zabawa muzyczno-ruchowa
Integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań
Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i zachęcanie do troski o środowisko w trakcie zabaw Obserwujemy otoczenie, Obserwujemy przyrodę , Czy to ślimak czy kamień?
Zapoznanie z oznakami nadchodzącego lata
Zachęcanie do obserwowania letniej przyrody i budzenie ciekawości poznawczej w oparciu o wiersz Letnia ulewa –Stefanii Szuchowej
Zapoznanie z wybranymi owocami sezonowymi
Rozwijanie umiejętności muzycznych poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem
Rozwijanie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów – zabawa matematyczna W którym koszyku jest więcej?
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, na podstawie utworów literackich min. wiersza Joanny Papuzińskiej „Włóczykije” i opowiadania Justyny Bajdy W morskich szmaragdach
Doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej

Zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów

Rozwijanie umiejętności przeliczania, rozdzielania po tyle samo, przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.