Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Ogólny rozkład materiału - KWIECIEŃ

Ogólny rozkład materiału

 

 Wielkanoc

Wiosna na wsi

Dbamy o przyrodę 

Jestem Polakiem i Europejczykiem

 

 Język angielski:

 Farm animals

 

 

Wybrane formy aktywności dzieci:

 

Wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych.

Zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji.

Poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi.

Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne.

Utrwalanie wiadomości na temat sposobów ochrony przyrody.

Nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania.

Uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę.

Uświadamianie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania .

Poznawanie polskich symboli narodowych.

Nazywanie swojej miejscowości, zapoznanie z herbem, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.