Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Tematyka kompleksowa języka angielskiego - listopad

1. Weather - słownictwo dotyczące pogody: sunny, cloudy, rainy, snowy, nauka piosenki ,,How's the weather?".

2. Emotions - słownictwo związane z uczuciami: happy, sad, angry, nauka piosenki ,,If you are happy".

3. Activities - słownictwo wyrażające rodzaj aktywności : jump, walk, sit down, stand up, zabawa przy piosence ,,Walking, walking".

4. Transport - słownictwo związane ze środkami transportu: car, plane, ship, bus, nauka piosenki ,,The wheels on the bus".

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.