Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Dzień Bezpiecznego Internetu

We wtorek 09.02. obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). DBI obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.  Temat jest ważny, bo dotyczy coraz mniejszych dzieci - przedszkolaków, które coraz częściej sięgają po telefony, tablety, laptopy.

W ramach obchodów tego dnia obejrzeliśmy bajkę edukacyjną "Mój przyjaciel Necio", rozmawialiśmy na temat czym jest Internet i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Ważne jest by nie była to jednorazowa akcja, która jest przypominana tylko w ten dzień. Warto rozmawiać z dzieckiem o bezpieczeństwie w sieci, a szczególnie wtedy gdy pozwalamy mu grać czy też oglądać bajki.

Zachęcamy też do zapoznania się z:

 

Poradnikiem nie tylko dla rodziców „Dzieci w świecie gier komputerowych

http://przedszkole.zsprzeginia.pl/wp-content/uploads/Dzieci-w-%C5%9Bwiecie-gier-wideo2.pdf

 

Krótkim filmikiem  instruktażowym „Jak uchronić dziecko przed zagrożeniami w sieci” https://www.youtube.com/watch?v=pNDwoYRypV8

 

Artykułem  „Kiedy komputer (nie) szkodzi dziecku

https://www.mamazone.pl/artykuly/starsze-dziecko/zabawa-i-czas-wolny/dziecko-i-komputer/

 

Artykułem „Jak komórka, telewizor i komputer wpływają na dziecko?

https://bakusiowo.pl/jak-komorka-telewizor-i-komputer-wplywaja-na-dziecko/

 

RODZICU UWAŻAJ, ILE TWOJE DZIECKO SPĘDZA CZASU i CO TWOJE DZIECKO ROBI PRZY KOMPUTERZE !!!

 

Szanowni  Rodzice,

 

     Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Brzegu informuje, że z dniem 10 lutego 2021r.  Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu obejmuje nadzorem epidemiologicznym  dzieci z grupy  IV z powodu kontaktu  wychowanków z osobą o dodatnim wyniku badania w kierunku SARS- COV- 2. Nadzór obowiązuje od 10 -15.02 2021 r. Dzieci z tej grupy w tym czasie będą objęte nauczaniem zdalnym. Pozostałe grupy funkcjonują w trybie stacjonarnym. Sytuacja nie ma wpływu na funkcjonowanie pozostałych grup. Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grupy i dyrektorem.

 

Przedszkole funkcjonuje cały czas w podwyższonym reżimie sanitarnym, na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia,  pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. 

     

Bardzo prosimy Rodziców o zachowanie spokoju oraz zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.

      

Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Z poważaniem

Elżbieta Prorok-Zdyb

Rekrutacja 2021/2022

Nabór do brzeskich przedszkoli na rok 2021/2022 dla których organem prowadzącym jest

Gmina Brzeg

Informacje ogólne

Rekrutacja do brzeskich przedszkoli rozpoczyna się 22 lutego 2021 r. i trwać będzie
do 5 marca 2021 r. drogą elektroniczną poprzez stronę brzeg.przedszkola.vnabor.pl

Na stronie internetowej dostępne będą szczegółowe informacje o naborze, druki oraz wzory oświadczeń. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wymagane dokumenty odręcznie. Druki wniosków, zgłoszeń i oświadczeń w formie papierowej można otrzymać w każdym przedszkolu.

Warunki przyjęć do przedszkoli

 

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 3 przedszkoli, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do przedszkoli publicznych

22.02.2021 godz.8.00

5.03.2021 godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.03.2021 godz.9.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.03.2021 godz.10.00

29.03.2021 godz.15.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

31.03.2021 godz.9.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kryteria przyjęć do przedszkoli

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli ustalone przez organ prowadzący.

L.p.

Nazwa kryterium do przedszkola publicznego

Liczba punktów

1.

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji lub kandyduje do tego samego przedszkola, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja

32

2.

Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym oraz kandydat rodzica samotnie wychowującego pracującego/studiującego/uczącego się w trybie dziennym

16

3.

Kandydat rodziców wychowujących dwoje i więcej dzieci do lat 6

8

4.

Kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym

4

5.

Kandydat z rodziny znajdującej się pod opieką MOPS w Brzegu

2

6.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzający rok na który prowadzona jest rekrutacja uczęszczał do żłobka

1

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej, można uzyskać bezpośrednio
w dowolnym przedszkolu. 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

do brzeskich przedszkoli w roku szkolnym 2021-2022

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) podaję do publicznej wiadomości terminy związane z naborem do przedszkola. W przypadku gdy przedszkole dysponować będzie wolnymi miejscami przedstawiam harmonogram przeprowadzenia naboru uzupełniającego.

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22.02.2021 godz.8.00

5.03.2021 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22.02.2021 godz.8.00

17.03.2021 godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

22.03.2021 godz.9.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

22.03.2021 godz.10.00

29.03.2021 godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

31.03.2021 godz.9.00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

19.04.2021 godz.8.00

26.04.2021 godz.15.00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

19.04.2021 godz. 8.00

14.05.2021 godz. 15.00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

20.05.2021 godz.9.00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

20.05.2021 od godz.10.00

27.05.2021 godz.15.00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

28.05.2021 godz.9.00

 

Kryteria, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przy naborze do przedszkola w roku szkolnym 2021-2022

Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) kryteria do przedszkola, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021-2022 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

L.p.

Nazwa kryterium do przedszkoli publicznych

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Liczba punktów

1.

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji lub kandyduje do tego samego przedszkola, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja

Oświadczenie rodziców o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji

32

2.

Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym oraz kandydat rodzica samotnie wychowującego pracującego/studiującego/uczącego się w trybie dziennym

Oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego kandydata o miejscu pracy/studiów/nauki

16

3.

Kandydat rodziców wychowujących dwoje i więcej dzieci do lat 6

Oświadczenie rodziców kandydata o wychowaniu dwojga lub więcej dzieci do lat 6

8

4.

Kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym

Oświadczenie rodzica kandydata o miejscu pracy/studiów/nauki

4

5.

Kandydat z rodziny znajdującej się pod opieką MOPS w Brzegu

Oświadczenie rodziców kandydata o objęciu rodziny opieką MOPS w Brzegu

2

6.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzający rok na który prowadzona jest rekrutacja uczęszczał do żłobka

Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu dziecka do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok na który prowadzona jest rekrutacja

1

 

 

 

 

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.