Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Oferta Edukacyjna

W naszym przedszkolu staramy się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi,

zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno - społecznych.

 

Pragniemy aby nasi wychowankowie byli: otwarci na wiedzę, wrażliwi na potrzeby innych, tolerancyjni, kreatywni,

z pozytywnym obrazem własnej osoby, świadomi swoich potrzeb, dążeń i praw, radzący sobie w różnych sytuacjach

 

W CODZIENNEJ PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRAGNIEMY DBAĆ O:

  • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu.
  • różnorodną aktywność twórczą dziecka,
  • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
  • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
  • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.